หน้าใหม่

 

ท่านพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร" เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง"เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักของพ่อไก่ที่มีผลเช่นเดียวกับความรักของสุภาพบุรุษทั้งหลาย ที่มีต่อสุภาพสตรี" 

ท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่า "ท่านเป็นพ่อไก่อยู่หลายภพชาติ" เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายวนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติnท่านบอกว่า "ท่านต้องวนเวียนเกิดเป็นไก่ ก็เพราะท่านเกิดเป็นไก่ตัวผู้ไปหลงรักผูกพันไก่ตัวเมีย จึงวนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ" จนใจไปผูกพันกับ ความรัก ความหลง"จนต้องเกิดเป็นไก่หลายภพหลายชาติ" 

เมื่อท่าน"ในสภาพชีวิตความเป็นไก่ได้สติขึ้นมา รู้ถึงความหลงผิด จึงตั้งสติไว้ ปล่อยใจได้จากความผูกพัน  กับไก่ตัวเมีย      ได้มาเกิดเป็นมนุษย์" ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุจุดมุ่งหมายสมปรารถนาเป็นที่เทิดทูนศรัทธาของศิษย์มากมาย"จนถึงทุกวันนี้ว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่เกิดอีกแล้ว" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 46,730