หลวงพ่อเกษม เขมโก

 

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ หลวงพ่อเกษม เขมโก
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดคะตึกเชียงมั่น จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๕๒๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : หลวงพ่อประจำอยู่ที่วัดนี้หรือ ?
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร อาตมาประจำอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : อยากไปหาหลวงพ่อเหมือนกัน แต่หาเวลาไม่ค่อยได้ ได้ทราบว่าเข้าพบหลวงพ่อยากมาก
หลวงพ่อเกษม : พระราชาเสด็จไปป่าช้าเป็นการไม่สะดวก เพราะสถานที่ไม่เรียบร้อยอาตมาภาพจึงมารอเสด็จที่นี่
ขอถวายพระพร มหาบพิตรสบายดีหรือ ?
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สบายดี
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระชนมายุเท่าไหร่?
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ได้ ๕๐ ปี
หลวงพ่อเกษม : อาตมาภาพได้ ๖๗ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : หลวงพ่ออยู่ตามป่ามีความสงบ ย่อมมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มากกว่าพระที่วัดในเมือง
ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการปกครองและงานอื่นๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ?
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะอยู่ป่าไม่มีภารกิจอย่างอื่นแต่ก็ขึ้นอยู่กับศีลบริสุทธิ์ด้วย 
เพราะเมื่อศีลบริสุทธิ์ จิตไม่ฟุ้งซ่าน นิวรณ์ไม่ครอบงำ ก็ปฏิบัติได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การปฏิบัติอย่างพระมีเวลามากย่อมจะได้ผลเร็ว ส่วนผู้ที่มีเวลาน้อยมีภารกิจมาก
จะปฏิบัติอย่างหลวงพ่อก็ไม่อาจทำได้ แล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเราจะหั่นแลกช่วงเวลาช่วงเช้าให้สั้นเข้าจะได้ไหม
                                                                              คือ ซอยเวลาออกจากหนึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงเป็นสิบนาทีหรือห้านาที แต่ให้ได้ผล 
                                                                              คือได้รับความสุขเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น นั่งรถยนต์จากเชียงใหม่มาลำปางก็สามารถปฏิบัติได้
                                                                              หรือระหว่างที่มาอยู่ในพิธีนี้มีช่วงเวลาที่ว่างอยู่ ก็ปฏิบัติเป็นระยะไปอย่างนี้ จะถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ อยากจะเรียนถาม ?

                                                                              หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร จะปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ ถ้าแบ่งเวลาได้
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ไม่ถึงแบ่งเวลาต่างหากออกมาทีเดียว ก็อาศัยเวลาขณะที่ออกมาทำงานอย่างอื่นอยู่นั้นแหละ 
                                                                              ได้หรือไม่ คือ ใช้สติอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดดับทำงานด้วยความรอบคอบ ให้สติตั้งอยู่ตลอดเวลา
                                                                              หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มหาบพิตรทรงปฏิบัติอย่างนั้นถูกแล้ว การที่มหาบพิตรเสด็จพระราชดำเนิน
                                                                              มาปฏิบัติงานอย่างนี้ก็เรียกว่า ได้ทรงเจริญเมตตาในพรหมวิหารอยู่
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น เช่นว่า มาตัดลูกนิมิตนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยขี้เกียจมา
                                                                              จึงมีกำลังใจมาและเมื่อได้โอกาสได้เรียนถามพระสงฆ์ว่า การปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เป็นตอนๆ อย่างนี้จะได้ผลไหม
                                                                              อุปมาเหมือนช่างทาสีผนังโบสถ์ เขาทาทางนี้ดีแล้วพัก ทาทางโน้นดีแล้วพัก ทำอยู่อย่างนี้ก็เสร็จได้
                                                                              แต่ต้องใช้เวลาหน่อยจึงอยากเรียนถามว่า ปฏิบัติอย่างนี้จะมีผลสำเร็จไหม ?
                                                                              หลวงพ่อเกษม : ปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ โดยอาศัยหลัก ๓ อย่าง คือมีศีลบริสุทธิ์ ทำบุญในชาติปางก่อนไว้มาก 
                                                                              มีบาปน้อย ขอถวายพระพร

                                                                              เจ้าคุณพระอิทรวิชยาจารย์ : ได้ตามขั้นของสมาธิ คือ อุปจารสมาธิ ได้สมาธิเป็นแต่เฉียดๆขณิกสมาธิ ได้สมาธิเป็นขณะๆ 
                                                                              เรียกว่า "อัปปนาสมาธิ" ได้สมาธิแน่วแน่วแน่ดิ่งลงไปได้นานๆ
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ครับ ที่หลวงพ่อว่ามีศีลบริสุทธิ์ ชาติก่อนทำบุญไว้มากอยากทราบว่าผมเกิดเป็นอะไร 
                                                                              ได้ทำอะไรบ้าง จึงได้มาเป็นอย่างนี้?
                                                                              หลวงพ่อเกษม : (หลวงพ่อยิ้มและนิ่ง แล้วหันมาทางพระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ...ซึ่งเป็นผู้จดบันทึก... แล้วจึงค่อยตอบว่า)                                                                                                                          ตอบยาก!
                                                                              พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร หลวงพ่อไม่อาจจะพยากรณ์ถวายมหาบพิตรได้
                                                                              เจ้าคุณพระอินทรวิชยาจารย์ : หลวงพ่ออาจจะเกรงพระราชหฤทัยมหาบพิตรก็ได้ ขอถวายพระพร
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : หลวงพ่อไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นพระราชา ขอให้ถือว่าสนทนาธรรมก็แล้วกัน ยินดีรับฟัง 
                                                                              มีคนพูดกันว่า ชาติก่อนผมเกิดเป็นนักรบมีบริวารมากถ้าเป็นอย่างนั้น ศีล ๕ จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร 
                                                                              การเป็นนักรบนั้นจะต้องได้ฆ่าคน สงสัยอยู่ ?
                                                                              หลวงพ่อเกษม : (หันมากระซิบกับพระครูปลัดจันทร์ว่า) เอ..ใครทำนายถวายท่านอย่างนั้นก็ไม่รู้เราไม่รู้ เราไม่มีอตีตังสญาณ
                                                                              อนาคตังสญาณ (ญาณหยั่งรู้อดีต และญาณหยั่งรู้อนาคต) ตอบยาก...ต้องหลวงพ่อเมืองซิ
                                                                              พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร หลวงพ่อยืนยันว่า มหาบพิตรมีศีลบริสุทธิ์และทรงมีบุญมาก
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่องบุญกับกุศลนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ตามที่รู้ ผู้ทำบุญหรือผู้มีบุญได้ผลแค่เทวดาอยู่สวรรค์
                                                                              ผู้มีกุศลหรือทำกุศลมีผลให้ได้นิพพาน ถ้าอย่างนั้นที่ว่าพระราชามีบุญมากก็คงได้แค่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เท่านั้น
                                                                              ไม่ได้นิพพาน ทำไมเราไม่พูดถึงกุศลกันมากๆ บ้างหลวงพ่อสอนให้คนปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อบ้างหรือเปล่า?
                                                                              หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร อาตมาภาพได้ทราบว่าที่วัดปากน้ำ วัดมหาธาตุก็มีสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
                                                                              มหาบพิตรเคยเสด็จไปบ้างไหม?
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ทราบ แต่ไม่เคยไป หลวงพ่อสอนอย่างไร อยากฟังบ้างและอยากได้เป็นแนวปฏิบัติ
                                                                              เอาอย่างนี้ดีไหม มีเครื่องหรือเปล่า ?
                                                                              พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร เครื่องเทปของวัดมี
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ขอให้หลวงพ่อสอนตามแนวของหลวงพ่อที่เคยสอน จะสอนอะไรก็ได้
                                                                              หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มีเป็นพระเภทภาษิตคติธรรมต่างๆ
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : อะไรก็ได้ ขอให้เป็นคำสอนก็ใช้ได้
                                                                              หลวงพ่อเกษม : ได้ ขอถวายพระพร
                                                                              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ขอนมัสการลาVisitors: 46,731