หลวงปู่อ่อน ญาณสิริจากเวบ palungjit.org

"ธรรมะเป็นทางแก้ทุกข์ เมื่อจะแก้ก็ต้องสอบทุกข์ก่อน ให้เห็นทุกข์ก่อนเหมือนกับเราทำงานอะไร    เราต้องเห็นงานก่อน     จึงจะทำได้ ทุกข์อันหนึ่งที่เป็นงานของพวกเราควรทำ ถ้าไม่ทำเราก็ไม่พ้น   ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราให้รู้ทุกข์"

ส่วนใหญ่แล้วคนเราสมัยนี้หรือสมัยไหนๆก็ตาม ไม่ชอบความทุกข์ แต่ชอบสร้างทางให้เกิดทุกข์อยู่เสมอ เพราะอะไร เพราะไม่รู้จักทุกข์นั่นเอง
อะไรบ้างคือความทุกข์? คำตอบก็คงต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกข์ เวลานั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบตัวลงจนถึงที่สุดที่สามารถจะทำได้  ให้ถอยอารมณ์ออกมาแล้วลองพิจารณาดูว่า ในโลกนี้มีอะไรบ้างที่มันเป็นความสุข   ลองพิจารณาให้ดีๆ อย่าคิดเข้าข้างตัวเอง      ลองวันละเล็กละน้อย ไม่ต้องรีบ

ถ้าไม่สามารถพิจารณาได้จริงๆว่า โลกนี้มันทุกข์อย่างไร ก็ให้เข้าสู่ความสงบต่อไป อย่าพึ่งพิจารณา เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเต็มอัตราแล้ว รู้สึกว่าพอแล้ว ค่อยถอยอารมณ์ลงมาพิจารณาต่อ แบบนี้จะไม่เครียด                                                                                                                            คือ สงบบ้าง พิจารณาบ้าง เป็นอนุโลม ปฏิโลม อย่าลืมว่าถ้ายังเป็นฆราวาส ยังไม่ใช่นักบวช ยังมีเรื่องต้องคิดอีกมาก                                                                                จะให้ทำได้เลยคงเป็นไปไม่ได้ง่ายๆ ให้ค่อยๆทำไป พิจารณาไป เก็บสะสมความดีไปเรื่อย วันหนึ่งถ้ากำลังใจดีขึ้น                                                                                    ธรรมะจะมา เอง
                                                                                                                                                    หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ                                                                                                                                                                            วัดป่านิโครธาราม อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
Visitors: 35,185